BEP Nedir?

BEP Nedir?

Açılımı; bireyselleştirilmiş eğitim programı olan BEP nedir? BEP, özel gereksinimli öğrenciler için uygulanan bireysel eğitim planıdır. Peki, özel gereksinimli ne demektir? Bazı bireyler bazı özellikleri bakımından diğerlerinden farklılık gösterirler. Bu farklı özellikler; bedensel, zihinsel, gelişimsel olabilir. Ya da bireyin öğrenme özelliklerinin farklılığı da onu özel gereksinimli yapabilir. Eğitim dünyasında bu bireylere; özel gereksinimli öğrenciler ya da bireyler denilmektedir. Her bireyin gereksinimleri birbirinden farklı olabilmektedir. Bu nedenle eğitimciler ve araştırmacılar tek bir soru etrafında odaklanmışlardır. Bu bireyler için en uygun eğitim programları nasıl sağlanabilir? Bu soruya aranan cevaplar BEP'in doğuşunu sağlamıştır.

Bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP), özel gereksinimli öğrencinin eğitsel gereksinimlerinin en üst düzeyde karşılanmasını sağlamak üzere hazırlanır.  Öncelikle çocukların; duygusal, zihinsel, sosyal ve akademik alanlarda yapabildikleri dikkate alınır. Dil ve iletişim becerileri göz önünde tutulur. Ve tüm bunların sonucunda bireye kazandırılacak davranışların neler olduğu ortaya çıkar. Bu da BEP'in içeriğini oluşturmaktadır. Türkiye'de 1997 yılında 573 sayılı kanun hükmünde kararname yürürlüğe girmiştir. Ardından 2006 yılında Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Bu iki gelişme neticesinde Türkiye'de özel gereksinimli olarak belirlenmiş her çocuk için BEP zorunlu olmuştur.

BEP Hangi Öğrenciler İçin Hazırlanır?

Kısaca BEP nedir? BEP, özel bir eğitim programıdır. Var olan okul programındaki değişiklikleri ve uyarlamaları içeren yazılı bir plandır. Peki, BEP hangi öğrenciler için hazırlanır? BEP, özel gereksinimli olarak belirlenen öğrenciler için hazırlanır. Ve her özel gereksinimli öğrenci için ayrı ayrı hazırlanmaktadır. Yani özel gereksinimli olarak tanımlanmış her öğrenci bireyselleştirilmiş eğitimler için uygundur. Aynı zamanda okul yaşantısında akademik zorluk yaşayan öğrenciler için de BEP uygulanabilir. Bu program özel eğitim gerektiren birey için geliştirilse de ailesi tarafından da onaylanması gereklidir. Aslında BEP; bireyin, ailenin, öğretmenin gereksinimleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Hedeflenen amaçlarda verilecek destek eğitim hizmetlerini plan olarak içinde barındırmaktadır. Özel eğitim gerektiren öğrenci için hedefler, normal sınıf düzeyinde belirlenmiş beklentilerinden farklıdır. Aslında "bep nedir?", sorusuna şu şekilde de cevap verilebilir: BEP; belirlenen bir süre içinde özel gereksinimli öğrencinin ihtiyaçlarının, ilgilerinin ve performansının bir özetidir.

 

14.01.2022 270

Kaynak: https://www.iienstitu.com/blog/bireysellestirilmisegitimprogramibepnedir