Kaynaştırma / Bütünleştirme Eğitimi Nedir?

Kaynaştırma / Bütünleştirme Eğitimi Nedir?

Kaynaştırma Eğitimi ve Önemi Nedir?

Kaynaştırma eğitimi, bireyselleştirilmiş eğitim programlarıyla engelli ve normal çocukların eğitsel ve sosyal yönden bütünleşmelerini sağlama işlemidir.Her insanda olduğu gibi engelli çocuklar da, diğer insanlarla sosyal ilişki kurmak ve bunu sürdürmek, çevresi tarafından sevgi ve değer görmek, beğenilmek, takdir edilmek, hiç kimseye ihtiyaç duymadan ve bağımlı olmadan yaşamak istemektedirler. Bu onların en doğal hakkı olduğu gibi, toplumsal bütünlüğün ve kalkınmanın da temelidir. Engelli çocuklara verilen eğitimin niteliği ne kadar iyi olursa olsun, sonuçta onu içinde yaşadığı toplumun bir üyesi haline getirmiyor ve kabul görmesini sağlamıyorsa verilen eğitim işe yaramayacaktır. Bu nedenle; kaynaştırma eğitimi, her türdeki engelli çocuğun devam ettiği okullarda önemli bir hizmet alanı olarak görülmesi ve bir takım tedbirlerin alınmasını gerçekleştirmektedir.

 Kaynaştırma Eğitiminin İlkeleri

 • Eğitim her tür engelli insanın temel hakkıdır.
 • Kaynaştırma eğitimi özel ve genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.
 • Özür türü ve derecesine bakılmaksızın her insan bu hizmetlerden yararlandırılmalıdır.
 • Kaynaştırma eğitimine erken başlamak esastır.
 • Kaynaştırma eğitiminde bireysel ayrılıklar esas alınmalıdır.
 • Kaynaştırma eğitimi normal insanlar ve doğal ortamlar içinde verilmelidir.
 • Kaynaştırma eğitiminde okul-aile ve çevre işbirliği esastır.
 • Kaynaştırma eğitiminde duyu kalıntısından yararlanmak esastır.
 • Kaynaştırma eğitiminde engelli çocuğun özür ve özellikleri ne olursa olsun onu olduğu gibi kabul etmek esastır.
 • Kaynaştırma eğitimi istek, sabır ve ek gayreti gerektirmektedir.
 • Kaynaştırma eğitimi, özürlü insanı toplumun bir parçası haline getirmeyi amaçlar.

14.01.2022 608

Kaynak: https://www.zicev.org.tr