''Safe Climate Safe Future Projemiz''

''Safe Climate Safe Future Projemiz''

Okulumuz öğretmenlerinden Emre GÜNDÜZ'ün kuruculuğunu yaptığı 'Safe Climate Safe Future'  iklim temalı uluslararası eTwinning projesi ortakların tamamlanması ile başlamıştır. . Safe Climate Safe Future projemiz 21.yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, 7-11 yaş öğrencilerinde farkındalık yaratarak toplumsal bilinç düzeyini artırmayı, empati kurmayı, basitten karmaşığa, yakından uzağa ilkesini ile sosyal sorumluluk bilinci içinde farklı etkinliklerle kampanya düzenleyerek, kamuoyu oluşturmayı amaçlamaktadır. STEAM'ın multidisiplinler arası yaklaşımı altında, yaratıcılık, iletişim, işbirliği ve eleştirel düşünme proje boyunca bize yol gösterici olacaktır. Sonuç olarak ''geleceğimizi korumak'' için yola çıkıyoruz.

20.01.2020 796

20-01-202020-01-2020