''Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı''

''Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı''

Sayın Velimiz,

     Okulumuzun 2021/2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Aile Birliği yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Ekim 2021 Çarşamba  günü saat 11:00' de okulumuz konferans salonunda yapılacaktır.

      Eğitim/Öğretim başarıyı arttırıcı çalışmalarımıza okul-aile arasındaki bağları güçlendirici birlik ve beraberlik içinde öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamada sizlerin toplantıya katılmanız okulumuzu daha güçlü  ve başarılı kılacaktır.

    Gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte okulumuza teşrifinizi bekler saygılar sunarım.

 

                                                                                                                                                       Engin UZUNOĞLU

                                                                                                                                                            Okul Müdürü

 

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1.     Açılış ve Yoklama

2.     Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3.     Gündem Maddelerinin okunması, eklenmesi istenilen madde varsa eklenmesi

4.     Divan Başkanı ve Yazmanlarının seçilmesi

5.     Okul Müdürü  Engin UZUNOĞLU'un  konuşması

6.     2020/2021 Eğitim Öğretim yılı Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının Genel Kurula arzı

7.     Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin seçilmesi

8.     Dilek ve Temenniler

9.     Kapanış

06.10.2021 283

06-10-2021