OKUL AİLE BİRLİĞİ GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

OKUL AİLE BİRLİĞİ GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

OKUL AİLE BİRLİĞİ GENEL KURUL TOPLANTISI

04.10.2022 182

Sayı Velimiz 

Okulumuzun 2022/2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Aile Birliği Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.Ekim.2022 Salı günü saat 10:00'da Okulumuz Konferans Salonunda yapılacaktır.

Eğitim Öğretim başarıyı arttırıcı çalışmalarımıza okul-aile arasındaki bağları güçlendirici birlik ve beraberlik içinde öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamada sizlerin toplantıya katılmanız okulumuzu daha güçlü ve başarılı kılacaktır.

Gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve satte okulumuza teşrifinizi bekler, saygılar sunarım.

                                                                                                                                                                                    Engin UZUNOĞLU

                                                                                                                                                                                             Okul Müdürü

Gündem Maddeleri:

1.Açılış ve Yoklama

2.Saygı Duruşu ve Yoklama

3.Gündem Maddelerinin okunması, eklenmesi istenilen madde varsa eklenmesi

4.Divan Başkanı ve yazmanlarının seçilmesi

5.Okul Müdürü Engin UZUNOĞLU'nun konuşması

6.2021/2022 Eğitim Öğretim yılı Denetim Kurulu Raporlarının Genel Kurula arzı

7.Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin seçilmesi

8.Dilek ve temenniler

9.Kapanış