M.E.K.T.E.P.(Mültecilerin   Eğitime   Kazandırılması   Toplumsal  Entegrasyonu  Projesi)

M.E.K.T.E.P.(Mültecilerin Eğitime Kazandırılması Toplumsal Entegrasyonu Projesi)

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlatmış olduğu Mektep İstanbul Projesi kapsamında okulumuzda ´´Kardeşlik´´ temalı şiir ´´Barış´´ temalı resim yarışması düzenlendik.Öğrencilerimizin yapmış oldukları çalışmaları okul panosunda sergiledik.

MEKTEP Nedir?

Mültecilerin Mültecilerin   Eğitime   Kazandırılması   Toplumsal  Entegrasyonu  Projesi şunları gerçekleştirmeyi hedefliyor.

•      Yabancı uyruklu öğrenci ve velilerin öncelikle odak gruba alınarak tanınması,

•      Çok yönlü rehberlik yapılması,

•      Tamamının kontrollü bir şekilde Türkçe öğrenmesinin sağlanması,

•      Kültürel aktarım ve entegrasyon konusunda çok dilli çok kültürlü etkinliklere yer verilmesi,

•      Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet sunacak ilk temas noktası biriminin kurulması,

•      Yabancı uyruklu velilerimize yönelik gelir getirici kursların açılması,

•      Kültürel etkileşim ve paylaşım etkinliklerinin yapılması.

15.01.2019 532

15-01-201915-01-201915-01-201915-01-201915-01-201915-01-2019