''İYEP Nedir?''

''İYEP Nedir?''

İYEP NEDİR DİYEN VELİLERİMİZ İÇİN:

(İYEP) Soru 1: İYEP nedir? İYEP ilkokullarda yetiştirme programı anlamına gelir. 3 sınıflara devam eden, önceki eğitim öğretim yılları içinde çeşitli nedenlerle Türkçe ve matematik dersi öğretim programlarında yer alan ve İYEP kapsamında belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin bu kazanımlara ulaşmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen bir programdır.

Soru 2: İYEP hangi sınıflara uygulanır? 2018-2019 eğitim öğretim yılında 3 ve 4. sınıflara; 2019-2020 yılından itibaren sadece 3. sınıflara uygulanacaktır.

Soru 3: İYEP'in genel amaçları nelerdir?  Öğrencilerin Türkçe ve matematik derslerinde İYEP kapsamında belirlenen kazanımlara ulaşmalarını sağlayacak etkinlikler ve öğrenme yaşantıları planlamak,  Öğrencilerin psikososyal açıdan desteklenmesini sağlamak, sonraki eğitim kademelerinde ortaya çıkması muhtemel uyum sorunlarını önlemek,  Akademik başarısızlıktan kaynaklanan devamsızlıkların önüne geçmek, programa dâhil edilen öğrencilerin beklenen öğrenme seviyesine ulaşmasına yardımcı olmak,  Sorun çözebilen, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamaktır.

Soru 4: İYEP'in ilkeleri nelerdir?  İYEP'e alınacak öğrencilerin akranlarından ayrışma hissine kapılmasını önleyici tedbirler alınır.  İYEP kapsamındaki öğrencilere psikososyal destek sağlanır.  Öğrencilerin, program süresince İYEP'e devamları sağlanır.  İYEP'e devam eden öğrencilerin velilerinden hiçbir ad altında ücret alınmaz. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 3

Soru 5: İYEP'in hedef kitlesi kimlerdir? Programın hedef kitlesi ilkokulların 3 ve 4. sınıflarına devam eden, özel eğitim tanısı olmayan, Türkçe ve matematik derslerinden İYEP kapsamında belirlenen kazanımları edinemeyen öğrencilerdir. Yabancı uyruklu öğrenciler, sığınmacılar, mülteciler, göçer ve yarı göçer aile çocukları, mevsimlik tarım işçisi çocukları gibi tüm dezavantajlı öğrenciler bu programın hedef kitlesi içinde yer almaktadır. İYEP'in dolaylı hedef kitlesi ise sınıf öğretmenleri, rehberlik öğretmenleri, okul yöneticileri ile velilerdir.

Soru 6: İYEP kaç alandan oluşmaktadır? Öğrenciler hangi dersleri alabilir? Program "Türkçe, matematik, psikososyal destek" şeklinde üç alanda düzenlenmiştir. İYEP'e bir öğrenci sadece Türkçe, sadece matematik ya da her ikisine birden dâhil olabilir. Programa dâhil olan tüm öğrencilere psikososyal destek sağlanır.

Soru 7: İYEP'te uygulanacak dersler, ders saati ve kazanım sayıları nedir? İYEP'te uygulanacak dersler "Türkçe ve matematik"tir. Türkçe dersinde 16 kazanım, matematik dersinde 29 kazanım bulunmaktadır. Kazanım süreleri ise Türkçede 90 saat, matematikte 70 saat olmak üzere toplam 160 saattir.

 

18.10.2019 39546

18-10-2019