''Atık Kağıt Geri Dönüşümü Yapıyoruz''

''Atık Kağıt Geri Dönüşümü Yapıyoruz''

Kullandığımız  her türlü kitap, defter vb gibi geri dönüşüme kazandıracağımız malzemeleri mesai saatleri içinde destek personelimize teslim edebilirsiniz.

Bu sayede hem milli ekonomiye katkı yapmış olacağız hem de ağaç kesimine engel olup israfı önlemiş olacağız. 

Ülkemiz kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması ve öğrencilerimizde çevre bilinci ve duyarlılığı ile tasarruf bilincinin kazandırılması amacıyla, kullanılmış ders kitapları, defter ve atık kağıtların toplanması ve ekonomiye kazandırılması konusunda desteklerinizi bekliyoruz.

Kağıdın Geri Kazanımıyla Sağlanan Tasarruflar........................ 
Hurda kağıdın tekrar kağıt imalatında kullanılması hava kirliliğini %74-94, su kirliliğini
% 35, su kullanımını % 45 azaltabilmektedir.
1 ton kullanılmış kağıt çöpe atılmayıp geri kazanıldığı ve kağıt üretiminde tekrar kullanıldığı zaman;
-12400 m3 havadaki sera gazı olan karbon dioksitin bertaraf edilmesi,
-12400 m3 oksijen gazının üretilmeye devam etmesi,
-34 kişinin oksijen ihtiyacını sağlayan 17 yetişkin ağacın korunması,
-Ayda 3 ailenin tükettiği 32 m3 su tasarrufu,
-Kış aylarında ısınma amacı ile iki ailenin tüketeceği 1750 litre fuel-oil tasarrufu,
-2,4 m3 çöp depolama alanından tasarruf,
-20 ailenin bir ay süreyle tüketeceği 4100 kW/sa elektrik enerjisinden tasarruf edilebilmesi mümkündür.

20.12.2019 1071